Συνέντευξη της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου στο Βήμα της Κυριακής