Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης για την Παλαιολιθική- Παλαιοπεριβαλλοντική Έρευνα στο Βόρειο Αιγαίο

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε σήμερα την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης για την εκτέλεση του έργου [...]

1,6 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για τον οδικό άξονα Μυτιλήνη – Αεροδρόμιο – Κράτηγος

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε τη σύμβαση του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας μετά των απαιτούμενων συνοδών έργων στην 73η Εθνική Οδό Μυτιλήνη - Κράτηγος» [...]

Υπογραφή σύμβασης για την αποπεράτωση των κτιριακών εγκαταστάσεων Κολεγίου της Χίου

Τη σύμβαση του έργου «Αποπεράτωση Κτηριακών Υποδομών Κολεγίου της Π.Ε. Χίου», συνολικού προϋπολογισμού 1.180.000 ευρώ υπέγραψε η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου.

Η Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε συμβάσεις έργων συντήρησης του οδικού δικτύου Λήμνου προϋπολογισμού 653.000 ευρώ

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε τις συμβάσεις των έργων «Συντήρηση– Αποκατάσταση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δυτικής Λήμνου» συνολικού προϋπολογισμού 280.000 ευρώ [...]

Τη σύμβαση για τη μελέτη βελτίωσης της Επαρχιακής Οδού Μυτιλήνης – Λουτρών – Κουντουρουδιάς υπέγραψε η Χριστιάνα Καλογήρου

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε τη σύμβαση για τη «Μελέτη Βελτίωσης της Επαρχιακής Οδού Μυτιλήνης – Λουτρών – Κουντουρουδιάς», συνολικού ποσού 287.569 πλέον Φ.Π.Α.

Συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Καρκιναγρίου Ικαρίας από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε τη σύμβαση για το έργο «Μόνωση Δώματος Δημοτικού Σχολείου Καρκιναγρίου Ικαρίας» συνολικού ποσού 9.215 ευρώ.

Υπογραφή σύμβασης για τη συντήρηση των οδών Σκουτάρου – Σκαλοχωρίου και προσπέλαση προς το Καλό Λιμάνι

Τη σύμβαση του έργου «Συντήρηση οδών Σκουτάρου – Σκαλοχωρίου και προσπέλαση προς Καλό Λιμάνι» συνολικού προϋπολογισμού 451.500 ευρώ, υπέγραψε η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου.

400.000 ευρώ από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του επαρχιακού οδικού δικτύου Αμανής – Καρδαμύλων

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε τη σύμβαση του έργου «Εργασίες βελτίωσης οδικής ασφάλειας επαρχιακού οδικού δικτύου Δημοτικών Διαμερισμάτων Αμανής – Καρδαμύλων», [...]

850.000 ευρώ για τη συντήρηση επαρχιακών οδών Ανατολικής Λέσβου

Τη σύμβαση του έργου «Συντήρηση επαρχιακών οδών Ανατολικής Λέσβου» συνολικού προϋπολογισμού 850.000 ευρώ, υπέγραψε η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου.

Υπογραφή σύμβασης για τη συντήρηση του οδικού δικτύου της Νοτιοδυτικής Λέσβου

Τη σύμβαση του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Νοτιοδυτικής Λέσβου» συνολικού προϋπολογισμού 950.000 ευρώ, υπέγραψε η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου.

1 2 3 4
page 1 of 4