Έργο βελτίωσης υποδομών του μικτού κέντρου διημέρευσης ΠΣΑμεΑ» της Χίου από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση υποδομών για τη στέγαση μικτού κέντρου διημέρευσης ΠΣΑμεΑ της Χίου», προϋπολογισμού 760.000 ευρώ.

Πρόκειται για το πρώτο από τα 4 υποέργα της δράσης «Δημιουργία Μικτού Κέντρου Διημέρευσης ΠΣΑμεΑ», συνολικού προϋπολογισμού 960.000 ευρώ που εντάχθηκε στο Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στις 19-01-2018 με απόφαση της Περιφερειάρχη.

Για την υλοποίηση της δράσης έχει ήδη συναφθεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που θα υλοποιήσει το έργο και του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία – ΠΣΑμεΑ, που θα είναι ο Φορέας λειτουργίας του.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου υποέργου προβλέπεται η εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών σε υφιστάμενο ισόγειο διωρόφου κτιρίου με υπόγειο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τον Παγχιακό Σύλλογο ΑμεΑ για τη δημιουργία μικτού κέντρου διημέρευσης δυναμικότητας 25 ατόμων.

Ειδικότερα, προβλέπεται η αναβάθμιση υποδομών του εγκαταλειμμένου κτιρίου για δημιουργία μικτού κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας για άτομα με αναπηρία, με κινητικές, με αισθητηριακές αναπηρίες και με νοητική υστέρηση.

Επίσης, θα εκτελεστούν εργασίες βελτίωσης στις όψεις, αλλαγής στην εσωτερική διαρρύθμιση και αναβάθμισης των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, ενώ δεν θα γίνει καμία επέμβαση στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου. Η τελική εσωτερική διαρρύθμιση θα αποτελείται από:

 • Αίθουσα αναψυχής-συγκεντρώσεων.
 • Χώρο εργοθεραπείας– απασχόλησης.
 • Χώρο ατομικής-ομαδικής άσκησης.
 • Χώρους υγιεινής.
 • Γραφείο ιατρού.
 • Γραφείο κοινωνικής υπηρεσίας.
 • Γραφείο γραμματειακής υποστήριξης.
 • Χώρο ησυχαστηρίου.
 • Παρασκευαστήριο προγεύματος.
 • Ειδικό χώρο εξυπηρέτησης και αποθήκευσης.

Σύμφωνα με τη σύμβαση το έργο θα ολοκληρωθεί εντός 15 μηνών, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο του 2020.

Τα άλλα τρία υποέργα της δράσης που θα ακολουθήσουν είναι:

 1. «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία Μικτού Κέντρου Διημέρευσης ΠΣΑμεΑ». Το συγκεκριμένο υποέργο αφορά την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού (επιπλώσεις, ηλεκτρικές συσκευές και λοιπός εξοπλισμός), για την εύρυθμη λειτουργία του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης ΠΣΑμεΑ, προϋπολογισμού 105.000 ευρώ.
 2. «Προμήθεια ειδικού οχήματος για μεταφορά ΑμεΑ». Αφορά την προμήθεια ειδικού οχήματος για την ασφαλή μεταφορά ατόμων με αναπηρία από και προς το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης ΠΣΑμεΑ, προϋπολογισμού 80.000 ευρώ.
 3. «Συνδέσεις Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας». Αφορά τη σύνδεση του Κτηριακού Συγκροτήματος που θα φιλοξενήσει το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης ΠΣΑμεΑ με δίκτυα κοινής ωφέλειας (νερό, ηλεκτρική παροχή, τηλεπικοινωνίες και ψηφιακά δεδομένα), προϋπολογισμού 15.000 ευρώ.

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου δήλωσε σχετικά:

«Αξιοποιούμε τις δυνατότητες του ευρωπαϊκού προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προς όφελος ομάδων του πληθυσμού που έχουν ανάγκη την ειδική υποστήριξή μας. Το συγκεκριμένο έργο διαμορφώνει λειτουργικές συνθήκες και βελτιώνει σημαντικά τις υπηρεσίες τόσο στον τομέα της διαβίωσης, όσο και της δημιουργικής απασχόλησης των ατόμων με ειδικές δεξιότητες».