Ανακοίνωση

Ο κ. Φώτης Παπαλυσάνδρου ο οποίος είχε ανακοινωθεί ότι θα είναι υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος στην Π.Ε. Λέσβου με τον συνδυασμό «Εμείς για το Αιγαίο», δεν θα είναι τελικά υποψήφιος, καθόσον κατά τη διαδικασία συλλογής των δικαιολογητικών προέκυψαν τυπικοί λόγοι κωλύματος κατά τις προβλέψεις της νομοθεσίας.