Ορισμός Εντεταλμένων Περιφερειακών Συμβούλων με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Χριστιάνας Καλογήρου

Με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Χριστιάνας Καλογήρου, ορίζονται Εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι για την περίοδο 10.10.2014 έως και 28.02.2017, οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

  1. Αλατζάς Απόστολος, με αρμοδιότητες στον τομέα του Αθλητισμού.
  2. Βογιατζής Γιώργος, με αρμοδιότητες στους τομείς της Κτηνιατρικής και της Αλιείας.
  3. Καλογεράκης Παύλος, με αρμοδιότητες στον τομέα της Παιδείας.