Έργο αποκατάστασης ζημιών και βελτίωσης επαρχιακού δικτύου δυτικής Λέσβου από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε τη σύμβαση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου/ Οδικά Τμήματα Άγρας – Μεσοτόπου- Ερεσού & Ανεμώτιας – Σκαλοχωρίου – Αντίσσης – Ερεσού» συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση και αποκατάσταση:

 1. Της 15ης Επαρχιακής Οδού, στο οδικό τμήμα από 2ο κόμβο Άγρας προς Μεσότοπο και Ερεσό.
 2. Της 14ης Επαρχιακής Οδού, στο οδικό τμήμα Ανεμώτιας – Άντισσας – Σκάλας Ερεσού.

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν κατά τμήματα οι εξής εργασίες:

 • Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών και καναλιών απορροής, όπου απαιτούνται.
 • Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης της οδού.
 • Κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων, στραγγιστηριών, πεζοδρομίων και βραχοπαγίδων σε συνέχεια της επενδεδυμένης τάφρου.
 • Μηκοτομική βελτίωση δρόμου με καθαίρεση ασφαλτοτάπητα, διάστρωση υλικών οδοστρωσίας και κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα (με οριζοντιογραφική βελτίωση στη θέση αυτή).
 • Τοποθέτηση πλεγμάτων συγκράτησης καταπτώσεων.
 • Ασφαλτόστρωση.
 • Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης.
 • Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας.
 • Εργασίες διαγράμμισης

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι 9 μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.