Υπογραφή σύμβασης για την εκρίζωση θάμνων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Βόρειας Χίου

Τη σύμβαση του έργου «Εκρίζωση θάμνων σε πρανή του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Βόρειας Χίου για την αποκατάσταση της ορατότητας» συνολικού προϋπολογισμού 53.040 ευρώ, υπέγραψε η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου.

Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες εκρίζωσης θάμνων (σπάρτων) σε πρανή του επαρχιακού οδικού δικτύου της Βόρειας Χίου για την αποκατάσταση ορατότητας και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Η εκρίζωση θα πραγματοποιηθεί στα τμήματα του οδικού δικτύου: Βολισσός – Πιραµά – Παρπαριά – Τρύπες – Μελανιός – Αγ.Γάλα – Νενητούρια – Κουρούνια – Εγρηγόρο – Αφροδίσια – Κέραµος – Λεπτόποδα και Γιόσωνα – Αµάδες – Βίκι.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι 5 μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 088) και θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Δήλωση της Περιφερειάρχη κας Χριστιάνας Καλογήρου:

«Τα έργα για τη βελτίωση του οδικού δικτύου αποτελούν βασική προτεραιότητα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αφού με τις παρεμβάσεις αυτές μπορούμε να βελτιώσουμε ουσιαστικά την οδική ασφάλεια των πολιτών. Στην κατεύθυνση αυτή συνεχίζουμε με μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο των νησιών μας».