“Επιλογή Προοπτικής η Επιλογή Καλογήρου”

Άρθρο του Δημήτρη Παπαγιαννίδη Προέδρου του ΕΚΑΒ στην εφημερίδα «Εμπρός» της Λέσβου.

«Οι επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου παρέχουν την δυνατότητα στους πολίτες ασκώντας το αποφασιστικό εκλογικό τους δικαίωμα να επιλέξουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις αναφορικά με τα πρόσωπα τα οποία και θα κληθούν να διαχειριστούν τις τοπικές υποθέσεις, η αποτελεσματική διοίκηση των οποίων συναρτάται άμεσα τόσο με την ποιότητα της καθημερινότητας μας όσο και ευρύτερα με το επίπεδο της δημοκρατίας στην πράξη.

Όσοι πολίτες έχουν ζήσει στο εξωτερικό και αναφέρομαι ιδίως σε προηγμένες δυτικές δημοκρατίες έχουν διαπιστώσει την κρισιμότητα που αποδίδεται από τις κεντρικές κυβερνήσεις αλλά και τους πολίτες στο επίπεδο και το εύρος της αυτοδιοικητικής εξουσίας, η προσήκουσα άσκηση της οποίας αποτελεί βασικό όρο της βελτίωσης της ζωής των πολιτών. Η σοβαρότητα των θεμάτων τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των τοπικών αρχόντων, τα οποία ενδεικτικώς καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από την αντιμετώπιση των πλέον άμεσων αναγκών αυτών που χτυπήθηκαν περισσότερο από την κρίση μέχρι και την απορρόφηση κονδυλίων ΕΣΠΑ για την δημιουργία κρίσιμων υποδομών, καταδεικνύει και την απαίτηση επιλογής στις εκλογές του Μαΐου των αρίστων οι οποίοι και θα τα διαχειριστούν με επάρκεια, αποτελεσματικότητα και λογοδοσία.

Κατά συνέπεια η σπουδαιότητα της επικείμενης εκλογικής διαδικασίας είναι προφανούς σημασίας ιδιαίτερα εάν αναλογισθούμε το εξαιρετικά περιοριστικό πλαίσιο από την άποψη των δημοσίων οικονομικών εντός του οποίου θα λειτουργήσουν οι τοπικοί άρχοντες.

Σε αυτό το πλαίσιο η επιλογή της κ. X. Καλογήρου για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στις επόμενες εκλογές συνιστά μία έξοχη λύση την οποία και επιδοκιμάζω καθώς τα αποδεδειγμένα στην πράξη προσόντα της παρέχουν τα καλύτερα εχέγγυα για την ανάδειξη της στην αρχή της Περιφέρειας μας.

Αποτελεί πεποίθηση μου ότι οι πολίτες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θα περιβάλλουν μαζικά την άριστη υποψηφιότητα της κ. X. Καλογήρου προς όφελος όλων των κατοίκων της».