Θέματα του αμπελοοινικού τομέα συζητήθηκαν στη συνάντηση Καλογήρου-ΕΔΟΑΟ

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου συναντήθηκε σήμερα με την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ). Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΔΟΑΟ κ. Βαγγέλης Αργύρης, η διευθύντρια κ. Μαρία Τριανταφύλλου, ο πρόεδρος της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων (KEOΣOE) κ. Χρήστος Μάρκου και η πρόεδρος της Ένωσης Οινοπαραγωγών Αμπελουργών Νήσων Αιγαίου κ. Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου.

Συζητήθηκαν θέματα του αμπελοοινικού τομέα και η ανάγκη εκπόνησης μελέτης βιωσιμότητας του αμπελώνα του Βορείου Αιγαίου. Αποφασίστηκε να διερευνηθεί η δυνατότητα για την εκπόνησή της μέσω προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου του ΕΛΓΟ «Δήμητρα» και των επαγγελματικών φορέων που μετείχαν στη συνάντηση.

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου αποφασίστηκε να αποστείλει πρόταση για την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με στόχο την υποστήριξη του αμπελοοινικού τομέα.

Τέλος, εκτενής συζήτηση έγινε για τις δυνατότητες και τους τρόπους ανάπτυξης του οινικού τουρισμού.