Με αποφάσεις στηρίζουμε τις επιχειρήσεις του τόπου μας

Μετά από εισήγηση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε στη χθεσινή του συνεδρίαση, την πληρωμή της οφειλής ύψους 17.361, 82 ευρώ της υπό εκκαθάριση Αναπτυξιακής Εταιρείας της τ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου «ΑΕΝΑΛ» προς τον Αγροτοτουριστικό- Μεταποιητικό Συνεταιρισμό Γυναικών Παρακοίλων.

Στη συνεδρίαση έγινε αναλυτική ενημέρωση για όλες τις ενέργειες της νέας Περιφερειακής Αρχής που έχουν πραγματοποιηθεί τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία εκκαθάρισης των εταιριών ΑΕΝΑΛ και «Lesvoshop A.E.» της τ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου και αποφασίστηκε η παράταση της διάρκειας της εκκαθάρισης της ΑΕΝΑΛ για δύο έτη ακόμη. Επίσης, αποφασίστηκε για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών εκκαθάρισης της ΑΕΝΑΛ, να πραγματοποιηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός συνολικού προϋπολογισμού 24.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) από την Οικονομική Επιτροπή.

Η Περιφερειάρχης εξέφρασε τη βούληση για την πληρωμή των οφειλών της υπό εκκαθάριση Αναπτυξιακής Εταιρείας της τ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου «ΑΕΝΑΛ»  σύμφωνα με τις δυνατότητες που δίνει ο νόμος, υποστηρίζοντας ότι: «οι Γυναικείοι Συνεταιρισμοί αποτελούν ένα από τα καλύτερα μέσα προβολής του τόπου, αλλά και μοχλό ανάπτυξης ιδίως στη μικροκλίμακα της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας από όπου προέρχονται. Στη δύσκολη συγκυρία που ζούμε, είναι σημαντικό να στηριχθεί η αξιέπαινη αυτή συλλογική επιχειρηματική προσπάθεια» και πρότεινε την πληρωμή της οφειλής της  υπό εκκαθάριση Αναπτυξιακής Εταιρείας της τ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου «ΑΕΝΑΛ» προς τον Αγροτοτουριστικό-Μεταποιητικό Συνεταιρισμό Γυναικών Παρακοίλων, με βάση τη σχετική αίτηση του Συνεταιρισμού  και των υπ. αριθ. 65/2011 και 59/2012 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης, δυνάμει του άρθρου  109 παρ. 7 και παρ. 8 του Ν.3852/2010, της υπ. αριθ. 37/2014 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και σχετικής νομικής γνωμοδότησης.

Τέλος η κα. Καλογήρου επισημαίνοντας ότι η καταβολή του ποσού από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κρίνεται εφικτή, με βάση τις υφιστάμενες δεσμεύσεις και τα ταμειακά διαθέσιμα, ιδίως μετά την πρόσφατη αναχρηματοδότηση των δανείων της ΠΒΑ, πρότεινε την άμεση καταβολή από τον φορέα 0072 ΚΑΕ 0892.001 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση της Περιφερειάρχη και η σχετική απόφαση αποστέλλεται άμεσα προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για την κατά νόμο απαραίτητη έγκριση νομιμότητας.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης η Περιφερειάρχης εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι καθίσταται δυνατή η πληρωμή του Συνεταιρισμού των Παρακοίλων καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά «συντελούμε με αυτόν τον τρόπο στην επιβίωση επιχειρήσεων του τόπου μας που αποτελούν πνοή για τα χωριά μας και διέξοδο για τις γυναίκες του μόχθου και της προσφοράς, που συλλογικά παλεύουν για το καλύτερο».