Συνέντευξη στην Εφημερίδα Λημνιακή Φωνή

Είστε αισιόδοξη ότι μπορείτε να κερδίσετε την αναμέτρηση για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου;

Είμαι βάσιμα αισιόδοξη. Πιστεύω πως έφτασε η στιγμή για μια αλλαγή πορείας στην Περιφέρεια. Η παράταξή μας “Εμείς, για το Αιγαίο” αποτελείται από μια δυνατή ομάδα συμπολιτών μας, που ζουν και εργάζονται στο Βόρειο Αιγαίο και τους συνδέει το γνήσιο ενδιαφέρον τους για τα νησιά μας. Τους συνδέει η επιθυμία τους για την υλοποίηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης. Ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα στηρίζεται στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, που θα αξιοποιεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε νησιού, ακόμα και του πιο απομακρυσμένου, αλλά κυρίως τις δημιουργικές δυνάμεις των ανθρώπων.

Ποιος είναι ο βασικός σας στόχος, το  όραμά σας για την Περιφέρεια;

Να καταστεί το Βόρειο Αιγαίο κυψέλη δημιουργικότητας και ανάπτυξης, με βασικό στόχο την εξάλειψη της ανεργίας και την ανακοπή της φυγής των νέων προς τα αστικά κέντρα για αναζήτηση καλύτερης προοπτικής. Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για να το επιτύχουμε αυτό, ανεκμετάλλευτοι πόροι και πρώτα από όλα ένα σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό, που είναι και ο πολυτιμότερος πόρος μας. Σημαντικό  στοιχείο στην επίτευξη όλων των παραπάνω μπορεί να αποτελέσει η δημιουργική και ορθολογική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, αλλά και η στροφή σε παραγωγικές μορφές δραστηριότητας.

Ειδικότερα για τη Λήμνο τι στόχους θέτετε;

Το νησί έχει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης μέσω, κυρίως, της ενθάρρυνσης του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και της αξιοποίησης των τοπικών προϊόντων, που μπορούν να είναι ανταγωνιστικά, στηριζόμενα σε δράσεις έξυπνης εξειδίκευσης. Η αγροτική παραγωγή πρέπει να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης τα προσεχή χρόνια, όπως και η τουριστική προβολή του νησιού. Όλα αυτά οφείλει να τα «αγκαλιάσει» η Περιφέρεια, στο πλαίσιο μιας αντίληψης άμβλυνσης των ανισοτήτων που παρατηρούνται στα νησιά μας και δεν ευνοούν την κοινωνική συνοχή.

Οι δυσκολίες επικοινωνίας έχουν καταγραφεί και επανειλημμένα διατυπωθεί προς τις αρχές. Ωστόσο το πρόβλημα παραμένει. Τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει;

Είναι ζήτημα πρώτης γραμμής για τη νέα αιρετή διοίκηση της Περιφέρειας. Η πίεση προς την κεντρική εξουσία για την αποκατάσταση της τακτικής επικοινωνίας με ασφαλή πλοία, πρέπει να συνοδευτεί από ενέργειες και συγκεκριμένες προτάσεις. Παράλληλα, η βελτίωση των υποδομών είναι εκείνη που θα επιτρέψει τόσο την απρόσκοπτη επικοινωνία κατά τη δύσκολη χειμερινή περίοδο, όσο και την ευκολότερη πρόσβαση στο νησί, τους θερινούς μήνες αυξάνοντας τον τουρισμό.

Ως γυναίκα υποψήφια για την Περιφέρεια, πώς νομίζετε ότι  μπορεί να διασφαλιστεί η συμμετοχή των γυναικών στα κοινά.

Χωρίς την αποφασιστική συμμετοχή των γυναικών, η Περιφέρεια θα έχει λιγότερες πιθανότητες να αλλάξει ρότα προς την ανάπτυξη. Το πρόβλημα είναι ότι στην Περιφέρειά μας, τα ποσοστά ανεργίας των γυναικών είναι εξαιρετικά υψηλά, ενώ ταυτόχρονα υστερεί και η κοινωνική μέριμνα. Η ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης για τις γυναίκες πρέπει να είναι άμεση προτεραιότητα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Με την ανάπτυξη, για παράδειγμα, πρωτοβουλιών στον αγροτοδιατροφικό τομέα, την ενθάρρυνση παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων και δραστηριοτήτων, της τοπικής χειροτεχνίας. Όλα αυτά, παράλληλα με την ανάπτυξη ενός δικτύου κοινωνικής στήριξης και αλληλεγγύης σε μακροχρόνια άνεργες γυναίκες, ηλικιωμένες, μητέρες που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους.