Συνέντευξη της Χριστιάνας Καλογήρου στην ηλεκτρονική εφημερίδα “to manifesto”

Η δική μας ευθύνη και υποχρέωση απέναντι στα νησιά μας είναι να κάνουμε πάντοτε το δημιουργικά καλύτερο.