650.000 ευρώ από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για τη συντήρηση της Επαρχιακής Οδού Αρμόλια – Βέσσα – Λιθί – Σιδηρούντα – Κατάβαση

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε τη σύμβαση του έργου «Συντήρηση οδικού τμήματος Αρμόλια – Βέσσα – Λιθί – Σιδηρούντα – Κατάβαση», προϋπολογισμού 650.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης του επαρχιακού οδικού τμήματος Αρμόλια – Βέσσα – Λιθί – Σιδηρούντα – Κατάβαση, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Την αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος και την ασφαλτόστρωση τμηματικά
  • Τεχνικά έργα για τη συγκράτηση πρανών
  • Καθαρισμό τάφρων και ερεισμάτων από καταπτώσεις και καμένα δέντρα
  • Την επανακατασκευή τοιχίων στήριξης της οδού και τεχνικών όπου απαιτείται
  • Νέες εργασίες σήμανσης, ασφάλισης και διαγράμμισης της οδού.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 588) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χίου.