1,7 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για τη συντήρηση επαρχιακών οδών στη βόρεια Λέσβο

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε τη σύμβαση του έργου «Συντήρηση  Τμημάτων  Επαρχιακών  Οδών  Καλλονή- Φίλια, Άντισσα- Ερεσός & Πρόσβαση προς Γαβαθά, Άργενος- Βαφειός», συνολικού προϋπολογισμού 1,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης- αποκατάστασης σε τμήματα των συγκεκριμένων επαρχιακών οδών.

Ειδικότερα, οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι:

 • Ασφαλτόστρωση Ασφαλτόστρωση σε   μικρά   τμήματα   της   Επαρχιακής  οδού
 • Ασφαλτόστρωση σε μικρά τμήματα της επαρχιακής οδού Καλλονής- Φίλιας- Σκαλοχωρίου- Άντισσας- Ερεσού,  συνολικού  μήκους περίπου 3.500 μέτρων.
 • Ασφαλτόστρωση τμήματος μήκους περίπου 4.500 μέτρων της οδού Αντίσσας- Γαβαθά.
 • Ασφαλτόστρωση σε τμήματα της επαρχιακής οδού Αργένου- Βαφειού, συνολικού μήκους περίπου 1.000 μέτρων.
 • Επισκευή τμημάτων των ανωτέρω οδών, όπου έχουν εμφανιστεί ζυμώματα.
 • Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων, όπου είναι απαραίτητο.
 • Επένδυση πρανών με μεταλλικό πλέγμα σε τμήματα που κρίνεται απαραίτητο.
 • Τοποθέτηση- αντικατάσταση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων.
 • Διαγράμμιση οδοστρώματος.
 • Σημειακός καθαρισμός οχετών και άρση καταπτώσεων.
 • Κοπή θάμνων από τα ερείσματα των οδών που εξέχουν στο οδόστρωμα καθώς και κλαδιών που εμποδίζουν την ορατότητα.

Η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου είναι 8 μήνες.

Το έργο  χρηματοδοτείται  από πιστώσεις  του  Προγράμματος Δημοσίων  Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.