Υπογραφή σύμβασης για άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης του οδικού δικτύου Σάμου

Τη σύμβαση του έργου «Άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης οδικού δικτύου Σάμου» συνολικού προϋπολογισμού 199.200 ευρώ, υπέγραψε η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου.

Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες για βελτίωση της βατότητας, την άρση της επικινδυνότητας λόγω καθιζήσεων – κατολισθήσεων – διαβρώσεων του ασφαλτικού τάπητα ή των πρανών των οδών, εργασίες αποκατάστασης σήμανσης και τοποθέτησης ή τυχόν αντικατάστασης κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας, εργασίες αποκατάστασης ή συμπλήρωσης – επέκτασης τεχνικών έργων στο υφιστάμενο επαρχιακό & εθνικό οδικό δίκτυο στο νησί της Σάμου ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι 18 μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 588) και θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.