Υπογραφή σύμβασης για τη συντήρηση της Επαρχιακής Οδού Αγ. Παρασκευής – Νάπης

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου, υπέγραψε τη σύμβαση του έργου, «Συντήρηση Επαρχιακής Οδού από διακλάδωση 36ης Εθνικής Οδού έως Αγ. Παρασκευή – Νάπη».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 700.000 ευρώ και περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

  • Επισκευή τμημάτων της οδού που παρουσιάζουν ζημώματα.
  • Ασφαλτόστρωση της επαρχιακής οδού Αγ. Παρασκευή-Νάπη.
  • Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων.
  • Καθαρισμός οχετών και άρση καταπτώσεων σε τμήματα της οδού.
  • Τοποθέτηση – αντικατάσταση πινακίδων σήμανσης.
  • Επισκευή – τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφάλειας.
  • Διαγράμμιση της οδού.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και εντάσσεται στο γενικότερο έργο συντήρησης του οδικού δικτύου Λέσβου.

Η υλοποίηση του έργου θα γίνει με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λέσβου και θα ολοκληρωθεί σε 6 μήνες.