Συνέντευξη στο Παρασκήνιο

Ο χρόνος που πέρασε, ήταν πραγματικά σημαντικός και αντιμετωπίσαμε πολλά θέματα! Ο θεσμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που σύμφωνα με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» θεμελιώνει μια νέα αρχιτεκτονική [...]