Συνέντευξη στην εφημερίδα Δημοκρατική της Ρόδου και τη δημοσιογράφο Μαρία Χονδρογιάννη

Η μεταρρύθμιση στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ζήτημα μείζονος σημασίας και ταυτόχρονα μια διαρκής πρόκληση για την κυβέρνηση.