Άρθρο της Γενικής Γραμματέως της Αποκέντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Η Ναυτιλία και ο Τουρισμός αποτελούν τα δύο σημαντικότερα στηρίγματα της οικονομίας της χώρας μας. Η επίπονη προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια από την κυβέρνηση για επανεκκίνηση της [...]